Regelgeving

Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging

6 januari 2021 Shares

Home Regelgeving Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging

Door Pim Brouwer/ 6 januari 2021 Shares

Auteur:
/ 6 januari 2021
De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is de brancheorganisatie voor de oudpapierindustrie in Nederland. In 2004 heeft de FNOI de certificeringsregeling Archief en Datavernietiging gelanceerd. De FNOI vindt namelijk dat het vernietigen van vertrouwelijk papier en data aan strikte eisen moet voldoen. Organisaties die een datavernietigingsbedrijf inhuren moeten kunnen verwachten dat het gehele vernietigingsproces op een vertrouwelijke wijze wordt uitgevoerd.

Certificeringregeling Archief en Datavernietiging kent een certificaat: het CA+ certificaat. Datavernietigingsbedrijven ontvangen dit certificaat nadat het bedrijf slaagt voor een uitgebreide audit.

ca-plus-fnoi-paper-to-paperDe auditoren van KIWA, het onafhankelijke kwaliteitscentrum voor de communicatie-industrie, beoordelen het proces van inzameling/transport tot en met het vernietigen van het vertrouwelijk materiaal aan de hand van een lijst met strenge eisen.

Er wordt bij de audit bijvoorbeeld gekeken naar inzamelmiddelen, inzamelprocedures, de beveiliging van het transport en het personeel.

beveiligde-containers-voor-papiervernietiging
Een van de eisen zijn beveiligde papiercontainers.

Bij een datavernietigingsbedrijf dat CA+ is gecertificeerd zal al het aangeboden vertrouwelijke materiaal in veilige handen zijn. Alles wordt vertrouwd vernietigd en zal niet meer in te zien zijn. Daarnaast waarborgt de certificeringsregeling een efficiënt en sluitend vernietigingsproces.


Waarom is het CA+ certificaat belangrijk?

Datavernietigingsbedrijven bieden een hoogwaardige zakelijke dienstverlening. Het vernietigen van archief en data vereist striktere eisen dan de inzameling van reguliere inzameling en sortering van oudpapier. Bedrijven bieden vertrouwelijke data met persoons- en klantgegevens aan ter vernietiging. De opdrachtgevers verwachten dat alle aangeboden data vertrouwd vernietigd worden. De onafhankelijke CA+ certificering laat de klant zien dat een gecertificeerde datavernietiger deze verwachting waar zal maken.

Bedrijven gespecialiseerd in datavernietiging bieden een hoogwaardige zakelijke dienstverlening.


Veiligheidsklassen van de certificering

De certificering stelt strenge eisen aan datavernietigingsbedrijven voor de vernietiging van vertrouwelijk materiaal. Naast deze eisen bevat de certificering ook een toets. De uitslag van de toets vertelt tot welke veiligheidsklasse een datavernietigingsbedrijf kan vernietigen.

Er zijn vier veiligheidsklassen, gebaseerd op de Duitse DIN Norm 66399. Elke veiligheidsklasse geeft weer hoe klein de snippers zijn van het vernietigde materiaal. Hierbij is veiligheidsklasse vier de hoogst haalbare waarbij de snippers het kleinst zijn, namelijk een oppervlakte kleiner dan 30 mm² (geldt voor papier).

Auteur

  • Pim Brouwer

    Pim is verantwoordelijk voor de websites, marketing en communicatie bij de Nijssen Groep. Gespecialiseerd in online marketing en SEO.

    Bekijk Berichten

Geplaats op 6 januari 2021